Grudzień, 2013

Historia ogrodu formalnego.

Ogród formalny. Historia.

Styl formalny jest jednym z najstarszych sposobów świadomego kształtowania ogrodu, głównie w cywilizacji Zachodu.  Przykłady jego zastosowań pojawiają się od czasów starożytnych po najnowsze….