Style

ogrod formany cechy stylu

Ogród formalny. Cechy stylu.

W poprzednim artykule styl formalny przedstawiony został w ujęciu historycznym – teraz będzie mowa o najważniejszych cechach, które wyróżniają go na tle innych stylów…

Historia ogrodu formalnego.

Ogród formalny. Historia.

Styl formalny jest jednym z najstarszych sposobów świadomego kształtowania ogrodu, głównie w cywilizacji Zachodu.  Przykłady jego zastosowań pojawiają się od czasów starożytnych po najnowsze….